توتال آماده است برای معاملات دهه۷۰ با ایران به آمریکا جریمه بدهد

شرکت نفتی توتال فرانسه خود را آماده کرده تا با مقام های آمریکایی درباره رابطه تجاری گذشته‌اش با ایران به توافق برسد و جریمه پرداخت کند.

با اینکه توافق نهایی در این مورد حاصل نشده اما این شرکت فرانسوی حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای این خسارت کنار گذاشته.

با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، توتال از جمله شرکت های نفتی فعال در پروژه های توسعه صنایع نفت و گاز ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بود.

این پرونده به یک قرارداد گاز در دهه ۷۰ و اتهام پرداخت رشوه توتال به مقام های ایرانی مربوط است.