نرخ بیکاری اسپانیا دوباره رکورد زد

مطابق‌ آمارهای رسمی هم اکنون ٥.٧ میلیون اسپانیایی، یعنی حدود یک نفر از هر چهار نفر جمعیت فعال این کشور، در جستجوی کار هستند.

به این ترتیب نرخ بیکاری در اسپانیا از ٢٤.٤ درصد به ٢٤.٦ درصد رسیده است.

از اواسط دهه ١٩٧٠ و مقطع مرگ ژنرال فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا، این بالاترین نرخ بیکاری است که این کشور از سر می‌گذراند.

همچنین خبر می‌رسد که سود بزرگترین بانک اسپانیا ٨٠درصد کاهش یافته است.

اقتصاد اسپانیا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و اقتصاددانان به بهبود آن در آینده نزدیک امیدوار نیستند.