'ازدواج با مهاجران غیرمجاز در ایران غیرقانونی است'

استانداری تهران به زنان ایرانی هشدار داده که اگر می خواهند با اتباع خارجی ازدواج کنند باید با استانداری هماهنگ کنند، و گرنه دولت ایران قادر به دفاع از حقوق آنها و فرزندانشان نخواهد بود. عیسی موسوی نسب، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران، گفته است ازدواج با مهاجران غیرمجاز غیرقانونی است.

زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع کشورهای دیگر باید از وزارت امور خارجه ایران اجازه بگیرند.

ماده ۱۷ قانون ازدواج با اتباع بیگانه مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ نیز همچون ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تاکید دارد: "ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد".

مجلس ایران در اردیبهشت‌ امسال مصوبه‌ای را گذراند که براساس آن "فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، علاوه بر حق اقامت دایم در کشور، همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان برخوردار خواهند شد".

اما شورای نگهبان در خرداد ماه این مصوبه را به دلیل 'داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تامین بودجه آن' مغایر قانون اساسی تشخیص داد و رد کرد.

تابستان سال گذشته استانداری تهران از ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه خبر داده بود.

بنابر گزارشها، این کودکان که اغلب از پدران افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند.