زن چینی برنده اولین طلای المپیک

اولین مدال طلای المپیک لندن نصیب یک زن چینی شد. یی سیلینگ در رشته تیراندازی ده متر با تفنگ بادی طلا گرفت.

در مسابقات تیراندازی المپیک که در پادگان سلطنتی تفنگداران بریتانیا برگزار شد یی سیلینگ ۲۳ ساله که نفر اول رده بندی جهانی است تا مرحله هشتم از سیلویا بوگاچکا از لهستان عقب بود.

اما یک نشانه گیری اشتباه بوگاچکا در این مرحله او را صاحب مدال نقره کرد و یی سیلینگ در سکوی اول ایستاد.

مدال برنز این رشته به یو دان هموطن یی سیلینگ رسید.

کاترینا امونز مدافع عنوان قهرمانی زنان المپیک در تیراندازی ده متر با تفنگ بادی در ردیف چهارم ایستاد.

الهه احمدی شرکت کننده ایران در این رشته به مقام ششم رسید.