روسیه تاسیس پایگاه خارجی را رد کرد

وزارت دفاع روسیه گزارش های مربوط به راه اندازی پایگاه های دریایی جدید در کشورهای خارجی را رد کرده است.

این در حالی است که خبرگزاری های ریا نووستی به نقل از ژنرال ویکتور چیرکوف، فرمانده نیروی دریایی روسیه از بررسی تاسیس پایگاه های دریایی در کوبا، ویتنام و سیشل خبر داده بود.

وزارت دفاع روسیه گفته که ژنرال چیرکوف چنین حرفی نزده و این مطالب را توهم نویسنده آن عنوان کرده است.

پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بیشتر پایگاه های خارجی این کشور به علت مشکلات مالی برچیده شدند.

یکی از پایگاه های برچیده شده، پایگاه دریایی روسیه در ویتنام بود که در سال ۲۰۰۲ تعطیل شد.

در حال حاضر، روسیه در اوکراین و سوریه پایگاه دریایی دارد.