اسرائیل یک عرب را به اتهام جاسوسی برای سوریه دستگیر کرد

سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین بت) یک عرب دروزی ساکن بلندی های جولان را به اتهام جاسوسی برای سوریه بازداشت کرده است.

بلندی های جولان ۴۵ سال است که تحت اشغال نظامی اسرائیل بوده است و بسیاری از ساکنان دروزی آن طرفدار حکومت بشار اسد هستند.

اسرائیل می گوید متهم که در گذشته برای تحصیلات به سوریه رفته بود به طور مستمر اطلاعات محرمانه ای درباره مواضع ارتش اسرائیل در بلندی های جولان به سوریه داده است.

براساس اطلاعات دریافتی متهم اعتراف کرده که در حدفاصل سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی تماس های مستقیمی با تعدادی از افسران اطلاعاتی سوریه داشته است.