شناگر چینی: دوپینگ نکرده ام

یه شیون، شناگر ۱۶ ساله چینی به شدت ادعاهای مطرح شده در مورد مصرف داروهای نیروزا را رد کرده است.

گفته شده که این ورزشکار در جریان مسابقات شنای ۴۰۰ متر که روز شنبه ۲۸ ژوئیه برگزار شد، به کمک داروهای نیروزا موفق به کسب مدال طلا شد.

در برخی گزارش ها آمده بود که خانم شیون در شکستن رکورد ۴۰۰ متر شنای آزاد، آخرین دور را حتی از مردان شناگر در همین رشته هم سریعتر شنا کرد و جان لئونارد، مربی تیم شنای آمریکا چنین سرعتی را "غیرممکن" توصیف کرد.

گفته شده نتیجه آزمایش دوپینگ این شناگر منفی بوده و اتهام استفاده او از دوپینگ واکنشی خشم آلود در شبکه های اجتماعی چین داشته است.