دومین اسرائیلی که خودسوزی کرده بود، در اثر شدت جراحات درگذشت

در اسرائیل، یک نفر دیگر پس از آنکه در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و نابرابری در این کشور خود را به آتش زد، درگذشت.

آکیوا مافی اواخر ماه ژوئیه در یک ایستگاه اتوبوس دست به خودسوزی زد. وی حدود ۴۰ سال داشت، مجروح جنگی بود و از ویلچر استفاده می کرد.

دوستان آقای مافی گفتند که او با مقامات مسئول درگیر دعوایی بر سر کمک هزینه‌هایی بود که دریافت می‌کرد.

پیش از او نیز یک نفر دیگر در جریان یک راهپیمایی اعتراضی در تل‌آویو دست به خودسوزی زد و در اثر شدت سوختگی جانش را از دست داد.

دولت اسرائیل روز سه شنبه در راستای یک برنامه ریاضت اقتصادی، کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها را تصویب کرد.