تلویزیون دولتی سوریه: آرامش به دمشق بازگشته

دولت سوریه، تصاویری از محله هایی از دمشق پایتخت این کشور نشان داده که قبلا در آنها درگیری بوده و گفته آرامش به این محلات برگشته است.

این درحالیست که برای اولین بار، آتش درگیری ها به محله های مسیحی نشین رسیده است.

از طرف دیگر ناظران سازمان ملل متحد در سوریه می گویند روز گذشته برای اولین بار جنگنده های ارتش را دیده اند که به روی شهر حلب آتش گشودند.

مخالفان حکومت سوریه در هفته های اخیر در محلاتی از دمشق و حلب با واحدهای نظامی درگیر شده اند.