علی مطهری ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات شد

علی مطهری، از منتقدان دولت در مجلس نهم، با رای نمایندگان این مجلس به مدت دو سال به عنوان نماینده ناظر قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.

در انتخابات امروز، این نماینده تهران از مجموع ۲۴۲ رای ماخوذه، با ۱۰۶ رای بر رقبای خود عباس مقتدایی و حسن کامران نمایندگان اصفهان پیروز شد.

آقای مطهری دو سال پیش هم با ۹۰ رای از مجموع ۱۸۵ رای، به مدت دو سال به عنوان نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شده بود.

در رای گیری سال گذشته حسن کامران با ۵۹ با رای، ‌نادر قاضی‌پور با ۱۶ رای، قاسم محمدی با ۱۳ رای و حمید رسایی از هواداران سرسخت دولت با ۵ رای، در مقام های بعدی قرار گرفتند.

در هیات نظارت بر مطبوعات ایران، نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، به همراه وزیر ارشاد (یا معاون او)، یکی از اساتید دانشگاه و یکی از مدیران مسئول مطبوعات عضویت دارند.