آزادی گروگان خارجی توسط یکی از قبایل يمنی

گزارشها از يمن حاکی از آن است که اهالی قبيله ای در اين کشور مامور امنيتی که هفته گذشته ربوده بودند را آزاد کرده اند و به سفارت ايتاليا در صنعا فرستاده اند.

يک سخنگوی دولت يمن گفته است که الساندرو اسپادوتو، مرد بوده شده سالم است و نزد مقامهای يمنی در ناحيه مارب در شرق پايتخت بسر می برد.

گزارشگران می گويند که خارجي ها مرتب در اين کشور توسط اعضای مسلح قبايل ربوده می شوند و از این آدم ربایی برای معامله کردن با دولت استفاده می کنند.