کفالت فرزندان مایکل جکسون بار دیگر به مادرش سپرده شد

دادگاهی در لس آنجلس، کالیفرنیا، کفالت فرزندان مایکل جکسون، خواننده فقید پاپ را بار دیگر به مادر او واگذار کرده است.

هفته گذشته، در پی گزارش هایی حاکی از اینکه خانم جکسون، که هشتاد و دو سال دارد، از ده روز پیش از آن ناپدید شده است، سرپرستی فرزندان مایکل جکسون موقتا به یکی از دیگر خویشاوندانش واگذار شد.

مایکل جکسون در وصیت نامه خود کفالت فرزندانش را به مادرش سپرده و مدیریت اموالش را در اختیار مجریان وصیت نامه قرار داده، اما اعضای خانواده جکسون در یک دعوای حقوقی پیچیده بر سر اجرای این وصیت نامه درگیر هستند.

خانم جکسون ضمنا این گزارش ها را تکذیب کرده که علت غیبت او این بوده که بعضی از اعضای خانواده او را ربوده بودند.