درخواست کره شمالی برای دریافت کمک غذایی و سوخت

در پی جاری شدن سیل در کره شمالی و خساراتی که به محصولات کشاورزی وارد کرده، دولت آن کشور از سازمان ملل خواستار ارسال مواد غذایی و سوخت برای کمک به آسیب دیدگان شده است.

جاری شدن سیل در کره شمالی بیش از یکصد نفر را کشته و دهها هزار تن را بیخانمان کرده و نگرانی جامعه بین المللی در مورد توانایی دولت آن کشور برای تامین غذای مردم را شدت بخشیده است.

کره شمالی به دلیل برنامه های موشکی و هسته ای با تحریم های خارجی دست به گریبان است که در کنار سیاست های اقتصادی دولت و هزینه سنگین نظامی، حتی پیش از جاری شدن سیل نیز باعث کمبود شدید بعضی اقلام اساسی شده بود.