"سه ناو جنگی روسیه در راه سوریه"

خبرگزاری‌ها به نقل از منابع نظامی روسی نقل کرده اند که سه ناو جنگی روسیه در دریای مدیترانه بسوی پایگاه امداد دریایی این کشور، مستقر در بندر طرسوس سوریه به راه افتاده اند.

به گفته این منابع، این ناوها که حامل ۳۶۰ تفگدار دریایی اند پس از چند روز توقف در بندر طرسوس برای بازگشت به روسیه بسوی دریای سیاه به راه خواهند افتاد.

از این منابع نقل نشده که آیا تفنگدارهای دریایی که با این ناوها سفر می کنند در بندر طرسوس باقی خواهند ماند یا نه.