پنج افسر ارشد پاکستان به زندان افتادند

دادگاهی نظامی در پاکستان پنج افسر ارشد را به جرم ارتباط با سازمانی ممنوعه به حبس محکوم کرد.

بالارتبه‌ترین آنها سرتیپ علی خان است که به پنج سال حبس محکوم شده است. دیگران نیز باید حبس‌هایی بین هجده ماه تا سه سال را از سر بگذرانند.

دادگاه اشاره مشخصی به سازمانی که گفته می‌شود این افراد با آن در ارتباط بوده‌اند نکرده است، اما به نظر می‌رسد منظور گروه اسلام‌گرای حزب التحریر، که مقرش در بریتانیا است، باشد.

سرتیپ علی خان درباره رابطه ارتش پاکستان و آمریکا انتقادات شدیدی به فرماندهی ارتش وارد می‌کرد.

حزب التحریر متهم است که می‌خواهد خلافتی اسلامی در پاکستان به راه بیندازد.