شورش دانشجویان در سیرالئون به بسته شدن دانشگاه انجامید

اعتراضات خشونت‌بار دانشجویی در کشور آفریقایی سیرالئون، به بسته شدن دانشگاه "فوراه بی" منجر شده است.

دانشجویان در پی اخراج ۳۱ نفر از خوابگاه با به آتش کشیدن لاستیک و قفل کردن ساختمان‌های دانشگاه اعتراض خود را نشان داده‌اند.

خوابگاه‌های این دانشگاه، که قدیمی‌ترین دانشگاه درغرب آفریقا به شمار می‌رود، به مدت ۲ سال بسته بودند و دانشجویان می‌گویند این امر برای آن دسته از دانشجویانی که از خانواده‌های فقیرتر هستند مشکل‌زا است.

امتحان‌های بعضی دانشجویان به دلیل این اتفاقات به تعویق افتاده و مسئولان دانشگاه در جستجوی راهی برای حل این معضل هستند.