آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر کشته داد

حداقل یک نفر در آتش سوزی در یک مجتمع پتروشیمی در بندر ماهشهر در ایران جان خود را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ۱۶ نفر در حادثه آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی امام خمینی مجروح شدند که حال چهار نفر از آنها وخیم است.

این خبرگزاری به نقل از منوچهر حیاتی، فرماندار ماهشهر، علت آتش سوزی را نشت گاز در خطوط تامین خوراک برای یکی از واحدهای مجمتع پتروشیمی عنوان کرد.

به گفته آقای حیاتی، آتش سوزی در قدیمی ترین مجتمع پتروشیمی کشور مهار شده است.