انفجار در طرابلس، پایتخت لیبی

صدای انفجاری در طرابلس، پایتخت لیبی شنیده شده است.

گزارش‌های ابتدایی حاکی از آن بود که یک خودروی بمبگذاری در شهر منفجر شده است اما خبرنگار بی بی سی در این شهر می‌گوید که به نظر می رسد این صدا ناشی از انفجار یک وسیله دست ساز پس از دعوا در یک مرکز تجاری، بوده است.

طبق گزارش‌ها، یک مرد تونسی در این انفجار زخمی شده است.

طی روزهای اخیر خشونت‌ها در لیبی افزایش یافته و این در حالی است که این خشونت‌ها تا کنون منحصر به شرق این کشور بود.