سازمان ملل به کره شمالی مواد غذایی می‌فرستد

برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل، می گوید به کره شمالی مواد غذایی می فرستد.

مقام های کره شمالی گفته اند در اثر سیل ماه گذشته این کشور، یک صد و هفتاد نفر کشته شدند، چهارصد نفر همچنان مفقود هستند و بیشتر از دویست هزار نفر نیز بی‌خانمان شده‌اند.

برنامه جهانی غذا می گوید به هر یک از قربانیان این سیل، روزانه به مدت دو هفته چهارصد گرم ذرت می دهد.

اما برنامه جهانی غذا نگفته است که این مواد غذایی چه زمانی به کره شمالی خواهد رسید.

اعلام ارسال مواد غذایی به کره شمالی یک روز پس از آن صورت می گیرد که دولت این کشور از سازمان ملل درخواست کمک غذایی کرد.