ایجاد مشاغل تازه در آمریکا به رغم افزایش رقم بی کاری

وزارت کار آمریکا از ایجاد ۱۶۳ هزار فرصت شغلی جدید در ماه گذشته خبر داده است.

هر چند میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در ژوئیه از پیشبینی کارشناسان بیشتر بوده است، رقم بی کاری از ۸.۲ درصد به ۸.۳ درصد افزایش است.

علت این موضوع افزایش تعداد متقاضیان کار نسبت به مشاغل ایجاد شده عنوان شده است.

بر اساس آمار منتشر شده، در ماه ژوئیه تعداد بیکاران در آمریکا ۱۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر بود که نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشت.

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، موضوع بیکاری بالای ۸ درصد به یکی از مهم ترین مباحث انتخاباتی دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه تبدیل شده است.

آلن کروگر، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در بیانیه ای گفت هرگونه افزایش رقم بی کاری نامطلوب است ولی آمریکا در ماه های گذشته شاهد روند اشتغالزایی بوده است.

به گفته او در ۲۹ ماه گذشته چهار و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

با این حال، میت رامنی رقیب جمهوری خواه باراک اوباما با انتقاد از سیاست های اقتصادی او گفت در صورت پیروزی در انتخابات ۱۲ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد.

او سیاست های اقتصادی آقای اوباما را شکست خورده عنوان کرد.