حمله مردان مسلح به پاسگاه مرزی مصر

در پی حمله افراد مسلح ناشناس به یک پاسگاه پلیس مصر در مرز این کشور با اسرائیل، ۱۳ مامور کشته شده اند.

به گفته مقام های اسرائیلی، مهاجمان که سوار بر دو خودرو بودند قصد نفوذ به این کشور را داشتند ولی هر دو خودروی آنها منهدم شده است.

یکی از دو خودروی مهاجمان به وسیله نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار گرفت.

مصر اسلام گرایان را به عنوان سازمان دهندگان این حمله معرفی کرده است.

هفت مامور پلیس در این حمله مجروح شدند.