تیراندازی مرگبار در معبد سیک ها در آمریکا

پلیس در ایالت ویسکانسین آمریکا از کشته شدن هفت نفر در حمله یک فرد مسلح به یک معبد سیک در شهر اوک کریک خبر داده است.

گفته می شود یکی از کشته شدگان فرد مظنون به تیراندازی در این معبد است.

حداقل سه نفر، از جمله از یک افسر پلیس در این حمله مجروح شده اند. مامور مجروح شده هدف چند گلوله قرار گرفته و حالش وخیم است.

بعضی گزارش ها حاکی از حضور فرد مسلح دیگری در داخل معبد است ولی پلیس این موضوع را تایید نکرده است.

بر اساس بعضی از گزارش ها، فرد مظنون به تیراندازی، یک مرد سفیدپوست بوده است.