هشدار رهبر ایران درباره حاکم شدن نگاه سوسیالیستی

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران از در پیش گرفتن "اقتصاد مقاومتی" در این کشور دفاع کرده و گفته گفته است که اگر سیاست های اصل ۴۴، که مربوط به خصوصی سازی شرکت های دولتی و نیمه دولتی در ایران است، اجرا شود، به "سرمایه داری مذموم و محور شدن سرمایه داری در تصمیمات کلان کشور منتهی نخواهد شد."

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که مقام های بلندپایه ایران پس از گسترش دامنه تحریم های بین المللی برای توصیف سیاست های اقتصادی کشورشان استفاده می‌کنند.

رهبر ایران که در دیدار با جمعی از دانشجویان ایرانی سخنرانی می کرد، بار دیگر به طور تلویحی از کندی دولت در اجرای سیاست های اصل ۴۴ انتقاد کرده است.

آیت الله خامنه ای گفته است که "باید مراقب بود تا نگاه سوسیالیستی بر تفکرات اقتصادی غلبه پیدا نکند."

رهبر جمهوری اسلامی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ خورشیدی مجوز واگذاری بخش های کلان اقتصاد دولتی ایران به بخش خصوصی این کشور را در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت ابلاغ کرد.

او چندی بعد تذکری به روسای هر سه قوه داد و نگرانی خود را از اجرای این اصل اعلام کرد.

بر اساس این تفسیر از اصل ۴۴ قانون اساسی که به تایید آیت الله خامنه ای رسید، علیرغم اینکه در قانون اساسی بر کنترل دولت ایران بر شرکت ها و صنایع بزرگ تاکید شده بود، واگذاری شرکت ها و صنایع بزرگ در دستور کار قرار گرفت.