ایران تاسیس دفتر طالبان در سیستان را تکذیب کرد

وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که این کشور اجازه ای به گروه طالبان برای تاسیس دفتر نداده است.

در روزهای اخیر برخی از رسانه های غربی از گشایش دفتر نمایندگی گروه طالبان در یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران خبر داده بودند.

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تکذیب این خبر گفته است که جمهوری اسلامی ایران، فقط دولت قانونی افغانستان را به رسمیت می شناسد.