هیات های مذهبی ایران 'مهد کودک دینی' تاسیس می کنند

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفت بر مبنای تفاهم‌نامه ای که میان این سازمان و "هیا‌ت‌های مذهبی بزرگ کشور" امضا شده، "هیات‌های مذهبی برگزیده، مهدهای کودک با رویکرد دینی ایجاد می‌کنند".

محمد نفریه افزود: "طلبه‌های زن و هیات‌های مذهبی در اولویت دریافت مجوز ایجاد مهدهای کودک هستند، چرا که ایجاد مهدهای کودک با رویکرد دینی در اولویت سازمان بهزیستی قرار دارد."

در سال های اخیر، تعدادی از مقام های دولتی ایران از ضرورت "اسلامی کردن" مهد کودک های ایران و جلوگیری از اجرای برنامه هایی سخن گفته اند که آنها را در راستای ترویج فرهنگ غربی در میان کودکان می دانند.

در همین ارتباط، چند ماه پیش ولی الله نصر مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت که این سازمان با مهدکودک هایی که "برنامه‌های غیر اخلاقی از جمله رقص و آواز به کودکان آموزش می‌دهند" شدیدا برخورد می‌کند.