دانشگاه نفت: وزارت نفت نیازی به کارشناسان زن ندارد

دانشگاه صنعت نفت ایران اعلام کرد که دلیل حذف ظرفیت پذیرش دختران از دفترچه انتخاب رشته کنکور امسال، این است که وزارت نفت نیازی به زنان در رشته های کارشناسی ندارد.

امسال بیش از ۶۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی ایران رشته های کارشناسی را بین دختران و پسران تفکیک کرده اند.

وزارت علوم ایران در واکنش به اعتراض های مطرح شده در این مورد، دخالت خود در این تفکیک را تکذیب کرده و اعلام کرده است که میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان دختر و پسر را خود دانشگاه ها تعیین کرده اند.