بریتانیا خواستار پایان 'سرکوب روزنامه نگاران' ایران شد

بریتانیا از حکومت ایران خواسته است که به "سرکوب روزنامه نگاران این کشور پایان دهد."

الستر برت، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه با انتشار بیانیه ای همزمان با روز خبرنگار در ایران، روزنامه نگاری در این کشور را "کاری خطرناک" توصیف کرده و گفته روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران "انگیزه‌ای برای جشن گرفتن این روز ندارند."

بیانیه معاون وزارت خارجه بریتانیا گفته "رژیم [حاکم] در ایران به وضوح قصد و اراده خود را برای خاموش کردن هر صدای متفاوت نشان داده و ثابت کرده است که قصد دارد کنترل تمام اطلاعاتی را که به مردم ایران می‌رسد، در دست بگیرد. کاری که در عصر مدرن غیرممکن است. حاکمیت ایران حتی اخیرا رسانه‌های داخلی را از گزارش شرایط نامناسب اقتصادی بر حذر داشته است."

معاون وزارت خارجه بریتانیا در این بیانیه گفته است که این کشور به همراه شرکایش در اتحادیه اروپا "به فعالیت‌های خود برای وضع تحریم علیه افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران سهیم هستند، همچنان ادامه خواهد داد."