صادرات آلمان با افت رو به رو شد

صادرات آلمان در ماه ژوئن به خصوص به کشورهای حوزه اقتصادی یورو کاهش پیدا کرده است.

ادامه بحران بدهی ها در یونان و سایر کشورهای این منطقه، تاثیر منفی بر صادرات آلمان گذاشته است.

اداره آمار فدرال آلمان گفت صادرات این کشور در ماه ژوئن به بیش از ۹۲ میلیارد یورو رسید که ۱.۵ درصد کمتر از ماه مه است.

در همین حال واردات این کشور نیز با ۳ درصد کاهش به حدود ۷۶ میلیارد یورو رسید.

در این وضعیت، تراز مثبت تجاری این کشور به ۱۶ میلیارد یورو رسیده است.

طبق آمار اعلام شده، صادرات به کشورهای حوزه یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش داشته است.

اما در مقابل، صادرات این کشور به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.