هشدار عربستان به اسرائیل در مورد مسیر حمله به ایران

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آخرونوت نوشته است که دولت عربستان سعودی به اسرائیل هشدار داده است که جنگنده های اسرائیلی برای حمله احتمالی به تاسیسات اتمی ایران اجازه عبور از حریم هوایی عربستان را ندارند.

براساس این گزارش، عربستان در این پیام که اخیرا از طریق مقامات آمریکایی برای مقامات اسرائیلی ارسال شده تهدید کرده است که ضدهوایی سعودی با هواپیماهای اسرائیلی که به حریم هوایی عربستان وارد شوند مقابله خواهد کرد.

یدیعوت آخرونوت افزوده است که چهار مسیر برای رسیدن جنگنده های اسرائیلی به ایران وجود دارد: مسیر جنوبی از فراز عربستان، مسیر شمالی از فراز سوریه و ترکیه، مسیر مرکزی از فراز اردن و عراق و مسیر طولانی از فراز بحر احمر (دریای سرخ) که مستلزم ورود به حریم هوایی کشور ثالث نیست.