طرح دولت ایران برای جریمه مشترکان پرمصرف برق

دولت ایران لایحه‌ای تصویب کرده است که براساس آن مشترکان پرمصرف برق، جریمه می‌شوند.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از مجید نامجو، وزیر نیرو نوشته که این لایحه در دولت تصویب شده و اکنون آماده است تا به مجلس تقدیم شود.

وزیر نیرو میزان الگوی مصرف را اعلام نکرده اما گفته که براساس این لایحه از کسانی که خارج از الگوی تعیین شده، برق مصرف کنند برای هر کیلووات ساعت ۲۰ ریال جریمه خواهند شد.

بعد از اجرای اولین مرحله از حذف یارانه ها، دولت قیمت هر کیلووات ساعت برق را که پیش از این ۱۶.۵ تومان بود در مناطق مختلف به صورت پلکانی و بر اساس میزان مصرف به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان افزایش داد.

بر مبنای طرحی که دولت در برنامه حذف یارانه ها به اجرا گذاشت، هر کسی که برق بیشتری مصرف می کند، باید هزینه بیشتری بابت هر کیلووات ساعت پرداخت کند.

با این حال مشخص نیست که چرا دولت دوباره درصدد است تا مشترکان پرمصرف را جریمه کند هر چند که آقای نامجو می‌گوید که "مجبور شدیم چنین لایحه‌ای را در دولت آماده کنیم."