کاهش شدید در نرخ رشد تجارت خارجی چین

در آنچه که به نشانه ای دیگر از ضعف اقتصاد جهانی تعبیر شده، آمار اقتصادی چین ار کاهش قابل توجه در نرخ رشد تجارت خارجی چین حکایت دارد.

براساس این آمار، رشد سالانه صادرات چین در ماه ژوئیه سال جاری به یک درصد رسید که به مراتب از رقم یازده درصد در ماه ژوئیه سال گذشته و همچنین از میزان پیش بینی شده کمتر بود در حالیکه نرخ رشد واردات نیز کاهش یافته بود.

به گفته کارشناسان، کاهش رشد تجارت خارجی چین نشانه ای از ضعف تقاضای جهانی برای کالاهای چینی، کاهش تولید این کالاها در چین و پائین آمدن تقاضای این کشور برای مواد خام وارداتی است.

چین از مشتریان عمده نفت ایران است.