یک مقام ارشد وزارت دفاع لیبی ترور شد

یکی از مقام های ارشد وزارت دفاع لیبی در شهر بنغازی در شرق این کشور ترور شد.

خودروی حامل ژنرال محمد هادی فیتوری در راه بازگشت از نماز جمعه به وسیله یک خودروی دیگر متوقف شد و سپس گروهی از افراد مسلح به سوی او آتش گشودند.

چند مقام ارشد نظامی لیبی که در زمان حکومت معمر قذافی هم در ارتش این کشور خدمت می کردند، در ماه های اخیر در بنغازی کشته شده اند.

حادثه اخیر یک روز پس از تحلیف مجلس موقت لیبی صورت گرفت.