سینما آزادی از نمایش فیلم منع شد

سالن های سینما آزادی از حق نمایش فیلم محروم شدند.

حبیب کاوش، سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرد که این شورا تصمیم گرفته هر پنج سالن سینما آزادی را از نمایش کلیه فیلم های سینمایی محروم کند.

به گزارش ایسنا، آقای کاوش دلیل این محرومیت را "تخلفات سینما آزادی" عنوان کرد. در گزارش ایسنا به جزییات این "تخلفات" اشاره ای نشده است.

پردیس سینمایی آزادی پرمخاطب‌ترین مجموعه سینمایی ایران محسوب می شود و حدود یازده درصد از فروش سالانه سینما در کل ایران به این سینما تعلق دارد.

به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر اختلافاتی میان حوزه هنری و شورای صنفی نمایش ایجاد شده است. در پی بروز این اختلافات شورای صنفی نمایش، ابتدا سرگروهی سینما آزادی را که یکی از مالکانش حوزه هنری است، لغو کرد و سپس این مجموعه سینمایی را از نمایش فیلم منع کرد.