تعدادی از شرکت‌کنندگان در بازیهای لندن 'ناپدید' شده‌اند

دست کم یازده عضو تیم های شرکت کننده در المپیک لندن ناپدید شده اند.

یک رادیو محلی در جمهوری دموکراتیک کنگو گزارش کرده است که سدریک ماندمبو، جودوکار کنگویی که پس از ٤٩ ثانیه مبارزه، شکست خورده بود، کوتاه مدتی پس از پایان مراسم اختتامیه بازی های لندن، ناپدید شده و از یک مربی جودو، یک مربی بوکس و یکی از مدیران فنی تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو نیز خبری در دست نیست.

مقامات بریتانیایی همچنین در جستجوی دست کم هفت ورزشکار عضو تیم ملی کامرون هستند که از کاروان ورزشی خود جدا شده اند.

پنج تن از آنان، که عضو تیم بوکس کامرون هستند، به بی بی سی گفته اند که در نظر ندارند به کشورشان بازگردند زیرا مقامات ورزشی کامرون تهدید کرده بودند که شکست در مسابقات به منزله پایان زندگی حرفه ای آنان است.

دولت کامرون بدرفتاری با اعضای تیم ملی این کشور را تکذیب کرده است.