صدور قطعنامه برای اخراج تندروها از شمال مالی

شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای، امکان مداخله نظامی خارجی را در کشور آفریقایی مالی، برای اخراج تندروهای اسلامی از شمال این کشور فراهم کرده است.

شورای امنیت در قطعنامه تازه خود از سازمان های منطقه ای در آفریقا خواسته است، طی ۴۵ روز طرح های خود را برای اقدام نظامی در مالی ارائه دهند.

سازمان ملل متحد تاکنون با اقدام نظامی در مالی مخالفت کرده است.

در پی برکناری رئیس جمهوری مالی از قدرت در ماه مارس، شمال این کشور در اختیار پیکارجویان مسلمان و شبه نظامیان طوارق قرار گرفته است.

دولت مالی و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، اکوواس، خواهان اعزام سربازان خارجی برای اخراج این شبه نظامیان از شمال این کشور شده اند.