راه حلی برای زمینگیر کردن پهپادهای خلافکار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه حلی برای زمینگیر کردن پهپادهای خلافکار

فروش پهپاد در جهان افزایش پیدا کرده و این نگرانی وجود دارد که از این فناوری برای کارهای غیرقانونی استفاده شود. دانشگاه نورٍث‌همتون بریتانیا حالا توری را طراحی کرده که می تواند پهپادها را هنگام پرواز گیر بیندازد.

مایک کارترایت خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.