شنیدن موسیقی چه تاثیری بر درس خواندن دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شنیدن موسیقی چه تاثیری بر درس خواندن دارد؟

پاییز از راه رسیده و فصل درس و مدرسه و دانشگاه آغاز شده. برای عده ای گوش کردن به موسیقی هنگام درس خواندن امری عادی است و می گویند به تمرکزشان کمک می کند. اما بعضی حتی یک صدای کوچک هم تمرکزشان را به هم می زند چه برسد به مثلا گوش کردن به موسیقی راک. گزارشی ببینید که در آن ویکتوریا ویلیامسون روانشناس موسیقی علت این تمرکز یا آشفتگی ذهن را توضیح می دهد.