استفاده از هواپیمای بدون سرنشین برای انتقال خون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از هواپیمای بدون سرنشین برای انتقال خون

برای اولین بار در جهان، از هواپیمای بدون سرنشین برای انتقال خون استفاده شده. این طرح در کشور آفریقایی روآندا به اجرا گذاشته شده. طرحی که اگر با موفقیت انجام شود، ممکن است به استفاده از پهپاد برای انتقال واکسن و تجهیزات پزشکی بینجامد.

مهرناز فرهمند شاهد اولین پرواز این هواپیماها بود.