تلاش دانشمندان بریتانیایی برای یافتن ژن آکرومگالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش دانشمندان بریتانیایی برای یافتن ژن آکرومگالی

در بریتانیا، پژوهشگران در تلاشند تا افرادی را که ناقل ژن بیماری «آکرومگالی» یا «غول پیکری» هستند، شناسایی کنند. این ژن، می‌تواند باعث رشد و قد کشیدن بیش از حد شود و سلامت افراد را به خطر بیندازد. محققان یافته اند که در منطقه ای در ایرلند شمالی این بیماری بیشتر از معمول وجود دارد.

کریس باکلر گزارش می دهد.