فضاپیمای آزمایشی اروپا چهارشنبه بر مریخ فرود می آید

حق نشر عکس ESA
Image caption تصویر کامپیوتری از جدایی شیاپارلی از سفینه مادر

فضاپیمای اروپایی شیاپارلی که روز یکشنبه با موفقیت از سفینه مادر جدا شده بود در مسیر فرود بر مریخ قرار دارد.

این کاوشگر ۵۷۷ کیلوگرمی پس از رسیدن به اتمسفر مریخ کمتر از شش دقیقه وقت خواهد داشت سرعت خود را از ۲۱ هزار کیلومتر در ساعت به تقریبا صفر کاهش دهد تا فرودی نرم بر سطح خاکی مریخ داشته باشد.

شیاپارلی با هدف نشان دادن توانایی آژانس فضایی اروپا، اسا، برای فرود بر همسایه زمین طراحی و اعزام شده است.

تنها تلاش قبلی این سازمان برای فرود آوردن یک کاوشگر بر مریخ در سال ۲۰۰۳ بود؛ زمانی که بیگل-۲ فرود آورده شد.

بیگل به سلامت فرود آمد اما صفحات خورشیدی آن به درستی باز نشد و تماسش با زمین قطع شد.

شیاپارلی امیدوار است سرنوشت بهتری داشته باشد اما فقط با تکیه بر باطری و برای چند روز فعالیت خواهد کرد.

برنامه فرود روز چهارشنبه این کاوشگر کاملا اتوماتیک است. ابتدا با کمک سپر حرارتی سرعت آن در اتمسفر کاهش خواهد یافت. بعد سرعت آن درست پیش از رسیدن به سطح با کمک چتر و راکت ها تقریبا به صفر خواهد رسید. در دو متر آخر شیاپارلی برمی گردد تا روی شکم فرود آید.

در این فاصله اسا همچنین درگیر ماموریت مهم استقرار ماهواره "تریس گس اوربیتر" در مدار مریخ است.

این همان ماهواره ای است که شیاپارلی همراه آن به مدار مریخ حمل شد.

این مدارگرد برای چند سال رفتار عناصر موجود در اتمسفر مریخ مثل متان، بخار آب و دی اکسید نیتروژن را مطالعه خواهد کرد.

هرچند میزان این گازها بسیار کم است اما حاوی سرنخ هایی درباره فعالیت های کنونی مریخ هستند و حتی ممکن است نشانه های حضور حیات را آشکار کنند.