آیا فضانوردان می توانند مواد غذایی خود را در فضا بکارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا فضانوردان می توانند مواد غذایی خود را در فضا بکارند؟

آیا فضانوردان می توانند مواد غذایی خود را در فضا بکارند؟ هزاران دانش آموز دبستانی در بریتانیا در این باره تحقیق کرده اند. این دانش آموزان، بذرهایی را که به مدار زمین فرستاده شده بودند، در کنار بذرهایی که روی زمین بوده، کاشته اند.

پالاب گوش، خبرنگار علمی بی بی سی نتیجه این تحقیق را بررسی کرده است.