دولت ترامپ 'فاجعه' برای طبیعت کره زمین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت ترامپ 'فاجعه' برای طبیعت کره زمین

دولت فرانسه تاثیر دولت آینده دونالد ترامپ برای طبیعت کره زمین را فاجعه بار خوانده ولی دولت چین اطمینان داده تعهداتش را برای مقابله با گرم تر شدن زمین کنار نخواهد گذاشت. دونالد ترامپ که بحث گرمایش زمین را توطئه چینی ها علیه آمریکا می داند، گفته به تعهداتی که دولت اوباما در این زمینه داده ،عمل نخواهد کرد.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.