پیشرفت فضایی تایوان و هراس دولت چین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشرفت فضایی تایوان و هراس دولت چین

فضا امروزه به یک تجارت چند میلیارد دلاری تبدیل شده. ماهواره های تجاری که در مدار زمین قرار گرفته، بسیاری از مشکلات روزانه بشر را حل کرده اند. از بهبود ارتباطات اینترنتی گرفته تا انجام تحقیقات علمی و حالا دولت تایوان اخیراً تلاش خود را برای افزایش فعالیت های فضایی، بیشتر کرده. این تلاش ها البته دولت چین را نگران کرده. پکن نگران است که پیشرفت فعالیت های فضایی تایوان، باعث تقویت توان نظامی این کشور شود.

سیندی سو از تایوان گزارش می دهد.