با کودکان با ادا و لبخند حرف بزنید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با کودکان با ادا و لبخند حرف بزنید

در بسیاری از فرهنگها، بزرگسالان با کودکان مثل خود آنها صحبت می کنند. با ادا و لبخند و زبانی نرم و محبت آمیز. حالا، پژوهشگران در بریتانیا می گویند اینگونه صحبت کردن با کودکان نه تنها به رشد و سلامت مغز آنها کمک می کند بلکه عملا در شکل گیری مغز آنها بسیار تاثیر دارد.

پالاب گوش گزارش می دهد.