پایان کنفرانس تغییرات اقلیمی بدون نتیجه‌ای ملموس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان کنفرانس تغییرات اقلیمی بدون نتیجه‌ای ملموس

کنفرانس تغییرات اقلیمی مراکش بدون دستاورد ملموسی پایان یافت. هدف آن، پیدا کردن راه های کاهش مصرف سوخت های فسیلی برای عملی کردن توافق پاریس بود. اما انتخاب دونالد ترامپ بسیاری را نگران کرده. نه تنها چون او گرم شدن زمین را جدی نگرفته بلکه کنار کشیدن آمریکا به معنای ازدست رفتن میلیاردها دلار کمکی است که قرار است به کشورهای درحال توسعه پرداخته شود.

سیاوش اردلان از مراکش گزارش می دهد.