تجارت پرسود اما مرگبار ببرها در تایلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ببرها در شرق آسیا در خطر جدی انقراض هستند

فعالان حفاظت از حیات وحش هشدار داده اند که بعضی گونه های جانوری به سرعت در حال نابود شدن هستند. در کنفرانسی در ویتنام به خرید و فروش اعضای بدن ببرها اشاره شده. کسب و کاری که به قدری سودآوری شده که در بعضی کشورهای جنوب شرق آسیا باغ وحشهایی فعال هستند که هدفشان پرورش ببر برای تجارت است.

جاناتان هِد گزارش می دهد.