جزئیات تازه، درباره سیارکی که، دایناسورها را، منقرض کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جزئیات تازه، درباره سیارکی که دایناسورها را منقرض کرد

دانشمندان جزئیات جدیدی از برخورد یک سیارک با زمین که به نظر می رسد منجر به انقراض دایناسورها شده به دست آورده اند. گروهی از محققان، حفاری های جدیدی در خلیج مکزیک انجام داده اند و به اطلاعات تازه ای درباره این حادثه دست یافته اند.

تیم آلمان گزارش می دهد.