دیواره بزرگ مرجانی در شمال شرقی استرالیا در خطر نابودی است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیواره مرجانی شگفت انگیز استرالیا در خطر نابودی

محققان می گویند دیواره بزرگ مرجانی در شمال شرقی استرالیا که آن را از دیدنی ترین شگفتی های طبیعت، می خوانند در خطر نابودی است. یک تحقیق جدید نشان می دهد افزایش بی سابقه دمای آب، باعث مرگ جلبک های دریایی شده که مرجان های این دیواره از آن تغذیه می کنند. اتفاقی که باعث از بین رفتن بخش بزرگی از این دیواره شده است. گزارش هاووِل گریفیث را ببینید.