سرنوشت نامعلوم آزمایشگاه اتحادیه اروپا در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت نامعلوم آزمایشگاه اتحادیه اروپا در بریتانیا

طبق نظر طرفداران تولید انرژی از فیوژن یا گداخت هسته ای، این صنعت می تواند منبع تقریبا بی پایان انرژی باشد که زباله چندانی هم تولید نمی کند. اتحادیه اروپا یکی از پیشروان این صنعت است و از دهه ۷۰ میلادی یکی از مهمترین آزمایشگاههای گداخت هسته ای این اتحادیه در شهر کالم آکسفوردشایر انگلستان دایر بوده است. اما چشم انداز خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کارمندان این مرکز را بلاتکلیف کرده است.

دیوید شوکمن خبرنگار بی بی سی توانسته با دسترسی اختصاصی به این مرکز گزارشی تهیه کند. این گزارش را ببینید.