فیل‌های یتیمی که به حیات وحش باز می‌گردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیل‌های یتیمی که به حیات وحش باز می‌گردند

سالانه هزاران فیل در آفریقا به خاطر عاجشان شکار می شوند. بسیاری از بچه های این فیل ها به خاطر کشته شدن والدینشان برای زندگی با سختی زیادی مواجه می شوند. دفنی شلدریک مدیر صندوق حیات وحش دیوید شلدریک تا حالا حدود ۲۰۰ بچه فیل یتیم را پرورش داده و به حیات وحش بازگردانده. جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید.